Socialliberala Rådet

Rådet bildades år 2014 och består av verksamma individer inom olika samhällsgrenar och branscher. Rådets medlemmar är socialliberaler som strävar efter att hålla en socialliberal hållning i det arbete som görs genom Rådet. Det strävar efter att guida enskilda individer och grupper att se på samhällsfrågor ur en socialliberal orientering.

Rådets uppgifter är bland annat att läsa och ta till sig texter, bilder och medier i olika former för att ta ställning till vad som är socialliberalt och vad som inte är det ur ett ideologiskt perspektiv. Perspektivet kan även påverkas utifrån dagsaktuell forskning och fakta som presenterats inför Rådet. 

Ytterligare en uppgift som Rådet har tagit på sig senaste åren är att vägleda föreningar, politiker, grupper och partier till ett mer socialliberalt förhållningssätt. Sedan är det upp till varje individ och grupp att själva ta ställning till Rådets input. Därför ansvarar Rådet inte för vad individer eller olika organisationer eller partier yttrar via sina egna kanaler eller via media.

Rådets består av ett bestämt antal platser varav några är ständiga medlemmar i Rådet, och några är interimistiska medlemmar.