Vilka partier är socialliberala? 

I Sverige finns det många partier som vid olika tillfällen gärna säger att de är socialliberala i sin politik. Oftast sker det när de vill vinna gehör för sin politik inför val. Det är dock inte alltid som politiken de för de facto är socialliberal. Därför är det viktigt att du som individ granskar och synar vad socialliberalism betyder och om partiernas politik i olika frågor är socialliberal eller inte. 

Sedan mitten av 1900-talet, med partiledaren Bertil Ohlin, ansågs Folkpartiet vara det socialliberala partiet inom svensk politik. Dessförinnan var det liberala och frisinnade partier och organisationer som företrädde Folkpartiets åsikter. Dessa byggde mer på frikyrkliga värden och liberalismen som grund. Folkpartiet ansågs av de flesta vara socialliberalt mellan Ohlins tid till och med Bengt Westerbergs avgång som partiledare. Därefter tog ledande folkpartister vid genom att försöka få bort den så kallade "snällismen" inom partiet. Idag finns förvisso medlemmar kvar i Folkpartiet som anser sig vara socialliberaler, men har själva svårt för att definiera vad socialliberalism är och därmed även svårt att avgöra om partiets politik är socialliberal eller någon annan form av liberalism.

Miljöpartiet uppfattades ett tag som ett socialliberalt parti under språkrören, Maria Wetterstrands och Peter Erikssons, ledning. Efterträdarna har inte valt att profilera Miljöpartiet som ett socialliberalt parti. Speciellt Wetterstrand har även efter sin partiledartid valt att gå ut som socialliberal.  

Centerpartiet har av många antytts vara socialliberalt och när partiet beskylldes som mest för att vara socialliberalt av de politiska motståndarna så tog partiets partiledare, Annie Lööf, ett beslut att klargöra att partiet är socialt liberalt. Därefter har just socialliberalism inte nämnts ofta i samband med vilken politik partiet för. Fokus har istället legat på landsbygden och närodlad politik men även starkt marknadsliberal politik, vilket knappast kan kallas för socialliberal. 

Det finns ett litet uppstickarparti som bildades 2010 och som heter Socialliberalerna. Detta parti bildades utifrån socialliberalismen som ett förhållningssätt och har utformat hela sin politik utifrån socialliberala värderingar. Detta parti är idag inte ett riksdagsparti. 

Andra Socialliberala organisationer och forum 

På internet finns ett socialliberalt diskussionsforum som heter Socialliberalt diskussionsforum. Detta forum är öppet för alla som kallar sig socialliberala oavsett vilken partitillhörighet man har, eller om man inte tillhör något parti. 

Det finns även något som heter Socialliberala Rådet som har i uppgift att sprida den socialliberala tänkandet i Sverige och Europa. Rådet har medlemmar som sitter på obestämd tid och utses av rådets grundare.  

Är du socialliberal?

Om du känner dig socialliberal och känner att du vill engagera dig kan det vara bra att kontakta en socialliberal organisation eller ett parti. Oftast kan de hjälpa dig och bjuda in dig till en dialog.

Oavsett vem du väljer att ta kontakt med ska du utgå från vad din egna känsla säger är rätt, hur du tycker och tänker samt om man lyssnar på vad som är viktigt för dig. Med glada individer som trivs och mår bra kan samhället bara bli bättre. Tänk igenom vad socialliberalism betyder för dig! Därefter står hela världen öppen för dina handlingar och dina idéer.