Socialliberalism

Det är inte alla som vet vad socialliberalism betyder eller vad det innebär. En del har bara hört talas om det som en ideologi i skolan på samhällskunskapslektionerna. Andra har hört begreppet användas i media eller som skällsord från politikerhåll i en debatt. 

Här försöker vi förklara vad socialliberalism innebär, hur man kan avgöra vad som är socialliberalt även när det inte står att finna svar i något politiskt parti och även klargöra skillnader mellan socialliberalism och andra ideologier som folk i allmänhet, men även politiker, blandar ihop den med.


Läs mer här

Många ställer sig frågan vad socialliberalism är eftersom begreppet framkommer ofta i nyhets-rapporteringar, i tidningar och även i politiska debatter. Begreppet socialliberalism ses av många som en ideologi som man genom ett partiprogram ska följa. Men socialliberalism ska mer ses som ett förhållningssätt människor emellan och förhållandet mellan människa och natur.

På den här sidan presenterar vi dels var socialliberalism kommer ifrån, vad den står för och vilka som kallar sig socialliberaler. Som läsare är du naturligtvis välkommen att ställa frågor till oss och kontakta oss om du vill ha mer information eller någon som besöker er förening, skola eller parti.

Socialliberalismen har sitt ursprung från mitten på 1800-talet när man under industrialismen ville ha bättre sociala villkor för arbetare inom industrin. Barn och gravida kvinnor tvingades jobba under dåliga förhållanden. Fattigdomen var utbredd och socialliberalismen blev en motreaktion på kapitalismens ojämlikhet och den rådande konservativa politikens skyddande av de rika och industriägarna.

Men flertalet liberaler uteslöt kvinnorna från sin jämlikhetsdröm. Deras krav på jämlikhet med männen ignorerades länge. Därför är det stor skillnad på vad första generationens socialliberaler villa ha, mot vad kommande liberaler genomförde. 

Läs mer här